Houtrot

Houtrot

Wat is houtrot?

De grootste bedreiging van houten onderdelen zoals deuren, raamkozijnen en steunbalken is aantasting door schimmels, bekend onder de naam houtrot.
In het vochtige Nederlandse en Belgische klimaat ontstaan gemakkelijk schimmels die het hout aantasten.
Niet elke houtsoort daarentegen is even gevoelig voor deze schimmels.

Bereikt het vochtgehalte een waarde van 20 % of meer dan ontstaan de problemen.
Door bouwkundige gebreken als openstaande kitnaden / verbindingen of onvoldoende onderhoud komt vocht terecht in de constructie.
Hierdoor worden de houten onderdelen langzaam maar zeker aangetast en ontstaan problemen als lekkage en verzwakking van bouwconstructies.

Signaleren van houtrot.

Tijdens de opname van schilderwerk kan voortijdig gesignaleerd worden waar mogelijk in de toekomst houtrot kan voorkomen.
Door meting van het vochtgehalte kunnen zwakke plaatsen worden aangemerkt.
Verder onderzoek kan wijzen op de oorzaak van het te hoog vochtgehalte.
Adequaat handelen waardoor het vochtgehalte zal zakken kan vervolgens problemen voorkomen.

Welke actie te nemen na detectie van houtrot?

Indien houtrot in een vroeg stadium wordt ontdekt, kan het plaatselijk weghalen van deze inclusief een stuk niet aangetast
hout voldoende zijn door vervanging met houtreparatie EP flex component.
Indien men te lang wacht met het weghalen van houtrot kan een onderdorpel of wellicht een compleet kozijn worden aangetast
waardoor vervanging noodzakelijk is.

Preventief handelen.

Belangrijk is dus het schilderwerk goed te onderhouden.
Wij, als specialist op het schildervlak kunnen middels een inspectie voor U bepalen wanneer het nodig is een schilderbeurt uit te voeren.
Na het uitvoeren van een schilderbeurt is het verstandig om om de drie jaar het schilderwerk te controleren en indien noodzakelijk bij te werken.
Het schilderwerk heeft een gemiddelde levensduur van zes jaar waarna een overschilderbeurt vaak noodzakelijk is.

Houtrot

Onze panelen van de Erker zijn keurig gerepareerd.